Over ons

Popkoor Wooman
In het voorjaar van 2012 werden er op de OBS Thrimwalda te Gytsjerk een aantal workshops gegeven voor de ouders van leerlingen. Eén van die workshops was een workshop "zang". Deze zou eerst worden gegeven door een onderwijzeres van de school maar omdat zij verhinderd was werd een moeder van school, Marjan Holtrop, hiervoor gevraagd. Er waren die avond zo'n 12 à 13 vrouwen die aan de workshop deelnamen. Iedereen raakte erg enthousiast en Marjan werd daarom ter plekke gevraagd of zij niet een koor wilde oprichten. 
 
Marjan kon al meteen regelen dat er in de computerruimte van het BOB-gebouw in Oentsjerk geoefend kon worden. De eerste officiële repetitie vond plaats op 10 april 2012, er waren toen 12 vrouwen. Er werd die avond eerst door alle aanwezigen kenbaar gemaakt wat ze zouden willen, welk soort repertoire er zou moeten komen etc.. Dit werd door iedereen op een briefje gezet en met de uitkomsten hiervan werd het fundament gelegd voor Popkoor Wooman! 
 
Een maand later was het koor van 12 vrouwen al gegroeid tot 20 leden en daarmee werd de gehuurde ruimte al meteen te klein. Gelukkig bleek dat de soos-ruimte van het BOB-gebouw ook beschikbaar was en sindsdien wordt daar geoefend.
 
Al in juni 2012 verzorgde Popkoor Wooman haar eerste optreden, namelijk op het dorpsfeest te Nijlân. Een collega van een koorlid woont daar en gaf aan dat er opgetreden kon worden; dapper als de Woomanners zijn, zijn ze dat meteen aangegaan en hebben daar met 4 ingestudeerde nummers op de planken gestaan. En dat terwijl het koor nog maar een paar maanden oud was!
 
Bijna een jaar na de eerste repetitie, namelijk op 5 april 2013, heeft het bestuur van Popkoor Wooman alles officieel "beklonken" en de statuten vastgelegd en getekend bij de notaris. Hiermee is "Popkoor Wooman" officieel een vereniging geworden!