Onze dirigent.

Marjan heeft zowel een klassieke- als lichte muziek achtergrond. Ze heeft zes jaar lang klassiek zangles gehad, waarvan vijf jaar bij Parnas in Leeuwarden en een jaar privéles van Adi le Que.
 
Daaropvolgend heeft Marjan nog twee jaar zangles lichte muziek gevolgd, wederom bij Parnas. Marjan heeft tevens zeven jaar lang bij een operakoor gezongen, waarbij ze ook solistisch aandeel had. Tijdens en na het operakoor heeft ze meegedaan aan adhoc-projecten, bijvoorbeeld een aantal requiems, Russische koorwerken en Gregoriaanse liederen. 
 
Ook heeft Marjan deelgenomen aan een muziektheaterproject, geschreven door een hedendaagse componist. Naast Popkoor Wooman is Marjan dirigente van een workshopkoor in Bakkeveen en van het Manljuskoar in Ureterp. Ook geeft ze (individueel) zangtips. 
 
Momenteel zingt ze bij Top Secreet, een theatrale zanggroep van zestien vrouwen, waarbij verschillende arrangementen gezongen worden van allerlei (pop)nummers. Ook heeft ze mee gedaan aan De Iisfoarstin strjitte opera fan Tryater.