Verslag Kerst 2013 met Popkoor Wooman!

Verslag Kerst 2013 met Popkoor Wooman!
In de vroege ochtend (05.00 uur!) van 1e kerstdag 2013 verzamelde zich een hele club dames van Popkoor Wooman bij de Albert Heijn in Gytsjerk. Allemaal nog slaperig en wat bleekjes maar vol goede moed en met een mooie missie!
Want terwijl iedereen nog sliep en alle huizen nog donker waren ging het koor op pad om mensen wakker te gaan zingen. Weken tevoren was in de regio bekend gemaakt dat Popkoor Wooman aan huis zou gaan zingen bij mensen die opgegeven
waren door bekenden, zij hadden hier natuurlijk zelf geen weet van! De "opgevers" hebben allen een bedrag(je) betaald waardoor er een totaalbedrag van € 250,00 bij elkaar is gezongen, dit is bestemd voor giro 555 t.b.v. de Filipijnen. 
 
Tijdens een 4 uren durende tocht door Gytsjerk, Oentsjerk, Âldtsjerk en Mûnein werden uiteindelijk 17 adressen bezocht. Heel bijzonder om de mooie kerstliedjes te horen in de stille ochtend en hier en daar een lamp aan te zien gaan en mensen slaperig en lachend voor het raam te zien verschijnen. Enkelen waagden zich zelfs buiten en hier en daar werd het koor op een applaus getrakteerd. Op de route werden de dames in Âldtsjerk voorzien van een kop koffie en sûkerbôle, een zeer welkome geste! In de loop van de ochtend werd het langzaam licht en met het verstrijken van de uren ontstond het idee om nog bij een paar niet geplande adressen langs te gaan, waaronder Heemstra State. Voor de hoofdingang werden een paar liedjes gezongen en hier en daar verschenen mensen voor de ramen. Eén oude heer waagde zich op zijn balkon en begon spontaan te dansen, alleen daarom al was het spontane bezoek de moeite waard! 
 
Al met al is het een prachtige ochtend geweest waar zelfs hier en daar een traan van ontroering werd gelaten. Muziek verbindt en brengt verdriet en geluk samen, dat was goed voelbaar. Mooier had de kerst toch niet kunnen beginnen?! 
 
Popkoor Wooman!
 
Bron: De Brêgebidler 84, febrewaris 2014, doarpsbled foar Aldtsjerk en omkriten.